W 1998 roku ukończyłam wyższe studia na wydziale medycyny weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Już w trakcie nauki uwaga moja skupiona była na zwierzętach towarzyszących. Praktyki oraz półroczny staż zawodowy odbyłam w lecznicach zajmujących się tymi właśnie zwierzętami.W 2013-stym roku rozpoczęłam 3-letnie studia specjalizacyjne Choroby psów i kotów  .Jest to temat,który pragnę nieustannie zgłębiać. Szczególną wagę przywiązuję do profilaktyki, prawidłowego żywienia i nawiązywania prawidłowych relacji zwierzęcia z człowiekiem. Harmonijny rozwój fizyczny i psychiczny naszych przyjaciół sprawia bowiem, że są one zdrowe i radosne, a my usatysfakcjonowani.

Lekarze

Newsletter